Сайт в разработке

Тетяна Бученко

Ангел. Бек-вокал

5
00:00

Ангел. Бек-вокал

З на йто нкі шо ї у сві ті па ву ти ни
Зплів Бог ду шу і у свя то ме ні дав.
В день той а нгел не бе са свя ті по ки нув
Й на Зе млі ме не о хо ро ня ти став.

Ні жно -ні жно, ти хо -ти хо
Про же не від ме не ли хо мій а нгел.
Ду шу спо ко єм зі грі є,
За спі ва є ко ли ско ву вно чі.

Га рно -га рно, лю бо -лю бо
Вбе ре же ме не від згу би мій а нгел.
Ніч по га сить, день за па лить
І до ра ю по да ру є клю чі.

На- на- на на- на- на на- на- на
На- на- на на- на- на на- на- на

Не стра шні ме ні про бле ми і три во ги,
У бу де нні не бо юсь ді ста ти дна.
І я кі б ме ні не ви па ли до ро ги
Зна ю впе вне но - про йду їх не о дна.

Ні жно -ні жно, ти хо -ти хо
Про же не від ме не ли хо мій а нгел.
Ду шу спо ко єм зі грі є,
За спі ва є ко ли ско ву вно чі.

Га рно -га рно, лю бо -лю бо
Вбе ре же ме не від згу би мій а нгел.
Ніч по га сить, день за па лить
І до ра ю по да ру є клю чі.

На- на- на на- на- на на- на- на
На- на- на на- на- на на- на- на
Весь текст

Другие песни исполнителя

Золоте весілля. Бек-вокал

Понад селом такі яскраві зорі,

Тетяна Бученко
Ой, у лузі червона калина. Бек-вокал

Ой, у лузі червона калина.

Тетяна Бученко