Сайт в разработке

Наталя Бучинська

Ало, кохання. Бек-вокал

5
00:00

Ало, кохання. Бек-вокал

Я ка жу "а ло".

За пи тай, чо му лю бов сті льки сил ме ні да ла?
Ніч да ру є дві сльо зи, а ко ха ння два кри ла.
Не мов без те бе все жи ття - пу ста і сто рі я.
Я без о чей тво їх о дна, мов чо вник в мо рі я.
Ти і я.

Там, де зо рі знов сві тять нам,
Зга дай про все що бу ло.
А ло, ко ха ння, а лло, мо є ко ха ння.
Там, де зо рі знов сві тять нам, то бі я се рце ві ддам.
У до лі бі ле кри ло. Я ка жу "а ло".

З не ба па да ють зі рки, в не бо не ве рта ю ться.
Ти не ві рив у ка зки, а во ни збу ва ю ться.
А мо же бу де мо у двох і ніч зі грі є мо.
Бо ми з то бо ю про лю бов так до вго мрі є мо.
Мрі є мо.

Там, де зо рі знов сві тять нам,
Зга дай про все що бу ло.
А ло, ко ха ння, а лло, мо є ко ха ння.
Там, де зо рі знов сві тять нам, то бі я се рце ві ддам.
У до лі бі ле кри ло. Я ка жу "а ло".

Там, де зо рі знов сві тять нам,
Зга дай про все що бу ло.
А ло, ко ха ння, а лло, мо є ко ха ння.
Там, де зо рі знов сві тять нам, то бі я се рце ві ддам.
У до лі бі ле кри ло. Я ка жу "а ло".
Весь текст

Другие песни исполнителя

Вода. Бек-вокал

Не питай мене, де зірки в очах,

Наталя Бучинська
Карпати. Бек-вокал

Ой, летять лелеки,

Наталя Бучинська
Еду. Бэк-Вокал

Засмотрелась я на твои глаза.

Наталя Бучинська
Туман (За синими туманами) Бэк-Вокал

За синими туманами, где плещется река,

Наталя Бучинська