Сайт в разработке

Іво Бобул

Білі черемхи. Бек-вокал (майстер Віталій)

5
00:00

Білі черемхи. Бек-вокал (майстер Віталій)

Ві тер на кли че ще дро тно ї зли ви,
Я ка із гі лля по о бтру шу є цвіт.
Мо є ві дгу кне ться ко ха ння ща сли ве
І ви по рхне із -під за ро ше них віт.

А бі лі че ре мхи, мов до лі ді во чі,
Сто ять се ред га ю в о бі ймах ве сни.

Над ни ми бла ки тність і зо ря ні но чі
І мрі ї ка зко ві, за ди вле ні в сни.
Над ни ми бла ки тність і зо ря ні но чі
І мрі ї ка зко ві, за ди вле ні в сни.

Бі лі че ре мхи ра нко ві су во ї,
Ро си ви ши ва нка на тім по ло тні,
Що ма ти на тка ла із пря жі но во ї,
По ши ла со ро чку на ща стя ме ні.

А бі лі че ре мхи, мов до лі ді во чі,
Сто ять се ред га ю в о бі ймах ве сни.

Над ни ми бла ки тність і зо ря ні но чі
І мрі ї ка зко ві, за ди вле ні в сни.
Над ни ми бла ки тність і зо ря ні но чі
І мрі ї ка зко ві, за ди вле ні в сни.

А бі лі че ре мхи, мов до лі ді во чі,
Сто ять се ред га ю в о бі ймах ве сни.

Над ни ми бла ки тність і зо ря ні но чі
І мрі ї ка зко ві, за ди вле ні в сни.
Над ни ми бла ки тність і зо ря ні но чі
І мрі ї ка зко ві, за ди вле ні в сни.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Батько і мати. Бек-вокал

Знайдеться на усе причина,

Іво Бобул
Зоряна ніч

Зоряна ніч кинула клич по горах.

Іво Бобул