Сайт в разработке

Катя Бужинська

Як у нас на Україні. Бек-вокал

5
00:00

Як у нас на Україні. Бек-вокал

Те че рі чка не ве ли чка
Че рез го ри, че рез гай.
Ра но -вра нці не бо кли че:
«Вста вай, со нце, вста вай!»

Ро збу ди у се на вко ло
Хай по чу є рі дний край
Пі сню га рну, се рцю ми лу
До брим лю дям спі вай.

Як у нас на У кра ї ні всі ла ни кві ту чі.
Так у нас на У кра ї ні лю ди всі спі ву чі.
Хай же ща стя бу де в до мі і пі сень ба га то,
Бо без пі сні в У кра ї ні не бу ва є свя та.

Як у нас на У кра ї ні всі ла ни кві ту чі.
Так у нас на У кра ї ні лю ди всі спі ву чі.
Хай же ща стя бу де в до мі і пі сень ба га то,
Бо без пі сні в У кра ї ні не бу ва є свя та.

Те че рі чка, в си нє мо ре
Про кла да є со бі путь.
І ма лі стру мки про зо рі
Си ли їй до да ють.

По зе млі во да гу ля є,
На пу ва є рі дний край.
Все до вко ла о жи ва є.
Спі вай, зе мле, спі вай!

Як у нас на У кра ї ні всі ла ни кві ту чі.
Так у нас на У кра ї ні лю ди всі спі ву чі.
Хай же ща стя бу де в до мі і пі сень ба га то,
Бо без пі сні в У кра ї ні не бу ва є свя та.

Як у нас на У кра ї ні всі ла ни кві ту чі.
Так у нас на У кра ї ні лю ди всі спі ву чі.
Хай же ща стя бу де в до мі і пі сень ба га то,
Бо без пі сні в У кра ї ні не бу ва є свя та.

Як у нас на У кра ї ні всі ла ни кві ту чі.
Так у нас на У кра ї ні лю ди всі спі ву чі.
Хай же ща стя бу де в до мі і пі сень ба га то,
Бо без пі сні в У кра ї ні не бу ва є свя та.

Як у нас на У кра ї ні всі ла ни кві ту чі.
Так у нас на У кра ї ні лю ди всі спі ву чі.
Хай же ща стя бу де в до мі і пі сень ба га то,
Бо без пі сні в У кра ї ні не бу ва є свя та.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Червона ружа

Ой, червона ружа розцвілася дуже

Катя Бужинська
Дві зорі. Бек-вокал (дует з Петром Чорним)

Ми були, як дві зорі: ти горіла - я горів

Катя Бужинська