Сайт в разработке

Selfy

Балувана Галя. Бек-вокал

5
00:00

Балувана Галя. Бек-вокал

Кра пля о ста ння. Це не ко ха ння,
Що і нте рнет да є.
Та нці у клу бі. До сить в "Ю ту бі"
Ща стя шу кать сво є!

Від не те рпі ння ми стри ба є мо аж,
А на ша Га ля ро бить ма кі яж.
Не по спі ша є, як за вжди, во на,
Бо на ша Га ля ду же ба лу ва на.

А на ша Га ля ду же ба лу ва на,
Ба лу ва на, ба лу ва на.
Во на не па лить і не п’є ви на,
Не п’є ви на, не п’є ви на.

У клу бі му зи ка без нас лу на,
Без нас лу на, без нас лу на,
Бо на ша Га ля ду же ба лу ва на,
Ба лу ва на, ба лу ва на.

Га лю всі хо чуть. Зва блю ють о чі,
Ма нять ї ї ву ста.
Ма рні на ді ї. Га ля - це мрі я
Ми ла та не про ста.

І хоч з’ї жджа ли хло пці з ро зу му всі,
А Га ля мі цно всіх три ма є в ру ці.
Не по спі ша є, як за вжди, во на,
Бо на ша Га ля ду же ба лу ва на.

А на ша Га ля ду же ба лу ва на,
Ба лу ва на, ба лу ва на.
Во на не па лить і не п’є ви на,
Не п’є ви на, не п’є ви на.

У клу бі му зи ка без нас лу на,
Без нас лу на, без нас лу на,
Бо на ша Га ля ду же ба лу ва на,
Ба лу ва на, ба лу ва на.

А на ша Га ля ду же ба лу ва на,
Ба лу ва на, ба лу ва на.
Во на не па лить і не п’є ви на,
Не п’є ви на, не п’є ви на.

У клу бі му зи ка без нас лу на,
Без нас лу на, без нас лу на,
Бо на ша Га ля ду же ба лу ва на,
Ба лу ва на, ба лу ва на.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Я пойду за тобой. Бэк-вокал

Гордый взгляд, сила воли, блеск в глазах -

Selfy
Жалею

С тобой я отрываюсь от земли.

Selfy