Сайт в разработке

Олександр Пономарьов

Варто, чи ні (Я люблю тільки тебе)

5
00:00

Варто, чи ні (Я люблю тільки тебе)

Ва рто чи ні жи ти без те бе?
Я б по ле тів з то бо ю в не бо.
Я по ве рнув би час на зад
І ска зав би так:

Я лю блю ті льки те бе, Бо гом да ну ме ні.
Мо є се рце па ла є у во гні,
Що ти да ла ме ні, Бо гом да на о дна,
Мо я ле бі дко ко ха на.

Ва рто чи ні жи ти лиш зга дка ми?
Спо ми ни в сні, з хо ло ду в жар, з по ди ху в біль...
Я по ве рнув би час на зад і по вто рив би так:

Я лю блю ті льки те бе, Бо гом да ну ме ні.
Мо є се рце па ла є у во гні,
Що ти да ла ме ні, Бо гом да на о дна,
Мо я ле бі дко ко ха на. Я лю блю те бе.

Я лю блю ті льки те бе, Бо гом да ну ме ні.
Мо є се рце па ла є у во гні,
Що ти да ла ме ні, Бо гом да на о дна,
Мо я ле бі дко ко ха на.

Я лю блю ті льки те бе, Бо гом да ну ме ні.
Мо є се рце па ла є у во гні,
Що ти да ла ме ні, Бо гом да на о дна,
Мо я ле бі дко ко ха на. Я лю блю те бе.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Він чекає на неї

Він любить косити газони.

Олександр Пономарьов
А ти просто кохай. Бек-вокал

Мрією стань блакитною, ніжною.

Олександр Пономарьов