Сайт в разработке

Ани Лорак

Ангел (Dream Angel) Бэк-вокал

5
00:00

Ангел (Dream Angel) Бэк-вокал

Ти у ві йшов в мо є жи ття з ра нко вих снів,
Як спа лах чи сто го во гню.
І вже не тре ба ні зі знань, ні за йвих слів,
Щоб зро зу мі ти: "Я лю блю!"

Сон двох се рдець ста є о дним,
В я ко му ти - лю бов мо я.

Не сеш ме не до кра ю мрій,
Від ба жань до ба жань, Dream A ngel.
Да ру єш ніч сво їх о бійм,
Смак п’я нкий вуст тво їх, Dream A ngel.

В мо їй ду ші те пер го рі ти ме за вжди
Тих по лу м’я них снів зо ря.
Бла га ю до лю, щоб ве ла твій шлях ту ди,
Де ти лю бов, де ти лю бов мо я.

Не сеш ме не до кра ю мрій,
Від ба жань до ба жань, Dream A ngel.
Да ру єш ніч сво їх о бійм,
Смак п’я нкий вуст тво їх, Dream A ngel.

З то бо ю, ми лий, сня ться нам ті са мі сни.
Це знак, що бу дем ра зом ми.

Не сеш ме не до кра ю мрій,
Від ба жань до ба жань, Dream A ngel.
Да ру єш ніч сво їх о бійм,
Смак п’я нкий вуст тво їх, Dream A ngel.
Весь текст

Другие песни исполнителя

Манекенщица

Моя любовь... моя печаль...

Ани Лорак
Крылья чудес. Бэк-Вокал

Ты для меня, как песня не спетая,

Ани Лорак
Дождь для нас

Мятый листок на мокрой траве

Ани Лорак